Bli medlem

Som medlem får du:

Medlemstidningen ”Attention” 5 gånger/år

Tillgång till kunskap, information samt våra samtalsforum, träffar och nätverk.

20% rabatt på alla utbildningar och temadagar som arrangeras av Attention Utbildning.

Medlemsavgift per kalenderår

Huvudmedlem 200 kr

Tillkommande medlem i samma familj som huvudmedlem 50 kr

Stödorganisationer 300 kr

Anmäl dig genom att gå in på attention-riks.se

eller kontakta kansliet: 08-7092260

Bli medlem här