Vad gör ett personligt ombud?

Vad gör ett personligt ombud?