SöndagsCafé med styrelsen

Nu på söndag den 8/3-2020 17:00 – 20:00 kan du komma ner till Nynäshamns församlingshemmet för att fika och prata med den nya styrelsen.
Vi har ett kuddrum för barn så dom kan leka medans ni föräldrar fikar.

Du kanske har frågor ang ditt medlemskap, frågor kring NPF, eller förslag för aktiviteter eller annat som rör föreningen.

En ny grej som kommer på våra söndagsträffar är en närvaro lista där vi skriver upp oss om brand skulle uppstå. Nedan ser ni våran samlingsplats. Den ansvarige för söndagsträffen kommer ha en reflexväst samt listan på dom närvarande.

Jag hoppas vi syns på söndag!
Med vänliga hälsningar
Nicklas & styrelsen

Follow Nicklas Östling:

Ordförande

Latest posts from