MED ANLEDNING AV CORONA.

Tyvärr så har coronaviruset kommit till Sverige och varje dag kommer det ny information. Vi kommer fortfarande hålla våra SöndagsCafé som vanligt, däremot har vi rekommendationer som bör följas när du deltar på mindre evenemang eller aktiviteter.

  • Tvätta händerna noga och ofta med tvål (Om ni har handsprit så kan detta också vara bra) Tvätta gärna händerna när du kommer in
  • !!Känner du dig minsta lilla sjuk så stanna hemma!!
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Har du blivit frisk stanna gärna hemma två dagar efter

Vill åter igen lyfta den viktigaste punkten och det är ”känner du dig minsta lilla sjuk stanna hemma.

Vi i Attention Nynäshamn följer noga utvecklingen av coronaviruset via folkhälsomyndigheten och regeringen. Vi ser inte en större risk om man följer folkhälsomyndighetens hantering av att skydda sig från smittan. Vid ett större allvarligare spridning kan Attention Nynäshamns söndagscafé ställas in med kort varsel.

Med vänliga hälsningar:
Styrelsen 🙂